Klauzula informacyjna RODO

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego „TianDe Market” znajdującego się pod adresem www.mytiande.pl jest Przedstawiciel marki TianDe Radosław Szewczyk o numerze ID 5091921 (dalej zwany: "Administratorem"). Dane kontaktowe Administratora: tel. 512 655 400, adres e-mail: admin@mytiande.pl.

2.    Administrator wypełnia zadania Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej (e-mail): rodo@mytiande.pl.

3.    Administrator przetwarza dane osobowe w celach: 

(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w serwisie internetowym „TianDe Market” oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Produktów - za pośrednictwem strony internetowej www.mytiande.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez firmę TianDe, której przedstawicielem jest Administrator danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(3)    marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy TianDe oraz jej przedstawiciela - marketing własnych produktów i/lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy TianDe oraz jej przedstawiciela - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (newslettera) -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą TianDe oraz jej przedstawicielem.

5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi portalu „TianDe Market” znajdującego się pod adresem www.mytiande.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością,
(2) Centrum Serwisowe TianDe Trójmiasto z/s w Cieplewie k. Pruszcza Gdańskiego (ul. Słoneczna 22, 83-031 Cieplewo) - podmiot zajmujący się realizacją zamówień składanych w Internetowym Systemie Zamawiania Produktów działającym w serwisie internetowym „TianDe Market”,
(3) firma kurierska DPD Polska - podmiot świadczący usługi w zakresie doręczania przesyłek.

7.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w serwisie internetowym "TianDe Market", a w szczególności w działającym w ramach tego serwisu Internetowym Systemie Zamawiania Produktów nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna RODO obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.